The Sun Avenue

The Sun Avenue

icon mapMai Chí Thọ, quận 2

Tình trang: đã hoàn thành.
Tổng sổ block: 8 block.
Loại sản phẩm: Offictel – shophouse – căn hộ.

  • icon dien tich 32m2-110m2
  • icon phong ngu 1-3
  • icon phong tam 1-3