du-an-tai-22-24-hang-bai-bat-ngo-duoc-khoi-cong-vao-ngay-322021-voi-su-xuat-hien-cua-cong-ty-tnhh-phat-trien-bat-dong-san-master-4d39a01ab41a4553b8798da513c20d08

Dự án tại 22-24 Hàng Bài bất ngờ được khởi công vào ngày 3/2/2021 với sự xuất hiện của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes (Masterise Homes), thành viên của CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) làm nhà phát triển dự án

Dự án tại 22-24 Hàng Bài bất ngờ được khởi công vào ngày 3/2/2021 với sự xuất hiện của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes (Masterise Homes), thành viên của CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) làm nhà phát triển dự án

Dự án tại 22-24 Hàng Bài bất ngờ được khởi công vào ngày 3/2/2021 với sự xuất hiện của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes (Masterise Homes), thành viên của CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) làm nhà phát triển dự án

Trả lời